Pisząc artykuł, opis produktu lub tekst zapleczowy bądź sprzedażowy, powinniśmy pamiętać o jego poprawności. W copywritingu ze względu na wysoką konkurencję ważne jest budowanie poziomu zaufania klientów. Dlatego każdy copywriter niezależnie od doświadczenia powinien starać się, by napisany przez niego tekst był przejrzysty i wolny od usterek językowych i gramatycznych. W niniejszym artykule wyjaśnimy, na czym polega skuteczna korekta tekstu.

Korekta tekstu – czym jest?

Używając określenia korekta tekstu, mamy na myśli jego modernizację pod względem językowym i merytorycznym. Poprawie może ulec również struktura treści, co wpływa na przejrzystość danego fragmentu. Wprowadzenie korekty do różnego rodzaju tekstów tworzonych przez copywritera czyni treść atrakcyjniejszą, co przyciąga uwagę odbiorców i przyczynia się do efektywnej sprzedaży tekstu.

Co możemy poprawić w tekście?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, tekst możemy zmodernizować, wprowadzając różnego rodzaju poprawki, dotyczące zarówno języka, jak i jego struktury. Poniżej przedstawiamy listę konkretnych usterek, najczęściej popełnianych przez copywriterów.

  • Błędy językowe – do tej kategorii zaliczamy błędy ortograficzne, interpunkcyjne oraz literówki.
  • Merytoryczne – niezgodność treści z tematem tekstu, brak prawdziwych lub aktualnych informacji.
  • Błędy dotyczące struktury tekstu – brak wstępu, rozwinięcia oraz zakończenia, pisanie tekstem jednolitym (pominięcie akapitów i nagłówków).

Oprócz niżej wymienionych błędów, częstym niedociągnięciem, popełnianym przez autorów różnego rodzaju treści jest tworzenie niezrozumiałych tekstów.

Korekta tekstu – jak poprawić tekst?

Aby dokonać korekty tekstu, warto zapoznać się z określonymi regułami. Poniżej zamieszczamy wskazówki, wyjaśniające krok po kroku, jak można wprowadzić poprawki do tekstu.

  • Sprawdź treść – każdy, napisany tekst należy dokładnie przeanalizować pod kątem zawartości. Dlatego warto upewnić się, czy tekst zawiera wiarygodne informacje poprzez sprawdzenie źródeł i stron internetowych, którymi operowaliśmy podczas researchu. Ważne, by tekst zawierał wyczerpujące informacje na dany temat, dlatego warto sprawdzić, czy wszystkie zagadnienia danego tematu są dogłębnie rozwinięte.
  • Zbadaj o poziom zrozumiałości tekstu – tworząc różnego rodzaju teksty warto je przeanalizować pod kątem zrozumiałości dla odbiorcy. Dlatego wszystkie, nieznane zwroty i terminy powinny być wyjaśnione przez autora. Istnieją darmowe oprogramowania, automatycznie badające tekst pod kątem zrozumiałości dla przeciętnego czytelnika. Przykładem może być narzędzie o nazwie Jasnopis.
  • Zadbaj o przejrzystość tekstu – należy sprawdzić, czy tekst zawiera nagłówki, akapity oraz pogrubione słowa kluczowe. Fragmenty obecne w akapitach i nagłówkach nie powinny być zbyt długie. Dodatkowo wszystkie, ważne informacje warto wypunktować.
  • Wyeliminuj błędy językowe – tekst powinien być wolny od usterek gramatycznych. Obecność błędów językowych można sprawdzić dzięki darmowym oprogramowaniom takim jak LanguageTool. Warto również sprawdzić, czy poszczególne fragmenty tekstu się nie powtarzają.
  • Zadbaj o odpowiednią długość tekstu – z reguły w pisaniu bardziej liczy się jakość niż ilość. Mimo wszystko warto stosować się do optymalnych zasad, dotyczących długości określonych rodzajów tekstów. Na przykład jeśli tworzymy artykuł blogowy, powinniśmy zadbać o to, by tekst zawierał przynajmniej 2000 zzs. Optymalna liczba znaków pozostałych rodzajów tekstów zależy od upodobań klienta.
  • Zamieszczaj słowa kluczowe w odpowiednich miejscach – warto zaznajomić się z regułami stosowania i zamieszczania fraz kluczowych. Słowa te najlepiej zamieszczać w tytule, nagłówkach i wstępie. Jeśli tekst zawiera zbyt wiele fraz, należy ograniczyć ich liczbę.
  • Ulepsz tekst – warto uatrakcyjnić tekst, zamieszczając dodatkowe ilustracje, autentyczne zdjęcia zrobione przez nas samych lub infografiki samodzielne wykonane w programach graficznych takich jak Canva.

Podsumowanie

Korekta tekstu to proces polegający na jego modernizacji, związanej z analizą pod kątem poprawności merytorycznej, stylistycznej, językowej oraz logicznej. Udoskonalenie treści generuje ruch na naszej stronie oraz wpływa na szybką i efektywną sprzedaż tworzonych przez copywritera tekstów. Dlatego po napisaniu określonego tekstu koniecznie  zapoznaj się z podstawowymi zasadami, dotyczącymi jego korekty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *