Zarówno copywriter, jak i tłumacz językowy to zawody ściśle związane z pisaniem treści. Ich zakres codziennych działań charakteryzuje więcej różnic niż podobieństw. Obie profesje zajmują się tekstem, lecz nie są to pojęcia bliskoznaczne. Poniżej dowiesz się, czym dokładnie różni się copywriter i tłumacza językowy.

Copywriter a tłumacz – charakterystyka zawodu

Poniżej omówimy różnice pomiędzy tymi zawodami.

Kim jest copywriter?

W najprostszym ujęciu jest to osoba, która tworzy indywidualne teksty do wykorzystywania w marketingowych celach. Definicję tą należy rozwinąć, ponieważ copywriting często kojarzy się z tworzeniem sloganów reklamowych, ulotek czy broszur.

Zatrudnienie copywritera powinno nieść ze sobą określone skutki, takie jak: zwiększenie widoczności firmy, poprawa konwersji oraz sprzedaży, a także zbudowanie profesjonalnego wizerunku marki. Można to osiągnąć poprzez tworzenie blogowych wpisów, pisanie artykułów, tekstów zapleczowych i wielu innych. Zawód wymaga stałego rozwoju, by dostosować się do dynamicznych zmian na rynku.

Kim jest tłumacz językowy?

Tłumaczem językowym można nazwać osobę, która biegle operuje co najmniej dwoma językami w celu dokonania przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego. Zawód ten wymaga wysokich kompetencji językowych, które przełożą się w praktyce na sprawne wyrażenie treści języka źródłowego na język docelowy. Celem tłumacza jest pomoc przedsiębiorstwom w reprezentacji swojej oferty na zagranicznych rynkach, a co za tym idzie, udoskonalanie międzynarodowej komunikacji.

Jak widać, pomimo faktu, że w obu profesjach operuje się tekstem, różnice przejawiają się w celach końcowych pracy. Współczesne, gwałtowne zmiany rynkowe tworzą potrzebę rozwoju kompetencji, dzięki którym copywriter lub tłumacz będą mieć dostęp do większej ilości zleceń. Skutkuje to dążeniem do łączenia obu profesji w jedną, urzeczywistniając nowy rodzaj pisarzy.

Copywriter i tłumaczenia językowe jako jeden zawód

Coraz więcej przedsiębiorstw próbuje swoich sił na rynku zagranicznym. Oznacza to wysokie zapotrzebowanie na znajomość języka w zawodzie copywritera. Zatrudnienie dwóch osób do jednej pracy jest nieopłacalne, dlatego potrzeby rynkowe wymagają od firm copywriterskich dostarczania usług w różnych językach. Tłumacz także powinien znać podstawowe techniki marketingowe lub zasady SEO, by zwiększyć swoje szanse na lepsze zlecenia.

Zalety copywritingu w wielu językach

Zatrudnienie jednej firmy specjalizującej się zarówno w zleceniach copywriterskich, jak i tłumaczeniach wymaga od przedsiębiorstwa mniej zaangażowania. Zlecenie jest wykonywane efektywniej, szybciej i taniej niż w sytuacji korzystania z dwóch źródeł.

Intensywny rozkwit światowej komunikacji otworzył wiele możliwości dla przedsiębiorstw, które mogą rozwijać swoje biznesy poza granicami kraju, do którego przynależą. Oznacza to także rosnące zapotrzebowanie na copywriterów, którzy operują wieloma językami i potrafią umiejętnie przeredagować tekst z języka źródłowego na inny, z zachowaniem odpowiedniego kontekstu i znaczenia. Dobrze, gdy copywriter oprócz języka ma także świadomość i wrażliwość kulturową – dzięki temu dostosuje content do specyfiki regionu. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych wpadek oraz stworzy tekst dostosowany do tożsamości kulturowej odbiorców.

Copywriter i tłumacz językowy – podsumowanie

Różnice pomiędzy tymi zawodami zacierają się w procesie globalizacji. Współczesny rynek światowy z postępującym rozwojem polityki mobilności wymaga od nas rozwijania wszechstronności oraz kompetencji, by nadążyć za konkurencją. W świetle ciągłych zmian ważne jest, by stale poszerzać swoje umiejętności, co wymaga od copywritera nauki języków, a od tłumacza – podstaw SEO i marketingu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *